Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:777 (2019-2020)
Innlevert: 24.01.2020
Sendt: 27.01.2020
Besvart: 04.02.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Petter Eide (SV)

Spørsmål

Petter Eide (SV): Vil regjeringen sende Domstolskommisjonens første delutredning (NOU 2019: 17 - Domstolstruktur) ut på høring, og når vil dette i så fall skje?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Regjeringen tar sikte på å sende Domstolkommisjonens første delutredning, NOU 2019: 17 Domstolstruktur, på høring i løpet av kort tid.