Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:778 (2019-2020)
Innlevert: 24.01.2020
Sendt: 27.01.2020
Besvart: 03.02.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Hvorfor unnlot regjeringen å informere Stortinget om at USAs attentat 3. januar ble gjennomført fra basen der de norske soldatene oppholder seg; hvilke forutsetninger gjelder for Norges deltakelse i OIR nå som USA ikke lenger hovedsakelig slåss mot IS, men bruker OIR til å bekjempe irakiske sikkerhetsstyrker og angripe Iran, og stiller regjeringen noen betingelser til USA om beskyttelse av norske soldater, respekt for folkeretten eller om å bli informert i forkant når USA bruker OIR til å angripe andre enn IS?

Begrunnelse

Under sin redegjørelse for Stortinget 2. mai 2018 uttalte forsvarsministeren følgende om Norges deltakelse i den USA-ledete Operation Inherent Resolve (OIR):

«Det er en grunnleggende forutsetning at innsatsen skal ha som formål å støtte irakiske sikkerhetsstyrker underlagt sentrale myndigheters kontroll i deres kamp mot ISIL».

Forsvarsministeren roste også de irakiske styrkene: «Det er de som har stått i front mot ISIL, det er de som har tatt tap for å slå ISIL tilbake, og det er de som har vunnet landet sitt tilbake fra terroristene». Angrepet USA gjennomførte 3. januar i år, handlet imidlertid ikke om å støtte de irakiske sikkerhetsstyrkene, men å likvidere en av deres viktigste offiserer i tillegg til Irans øverste militære leder. Det amerikanske angrepet ble åpent applaudert av IS.
Dette bryter fundamentalt med det forsvarsministeren beskrev som grunnleggende forutsetninger for norsk deltakelse i OIR. Siden har Solberg-regjeringen uttalt at Norge skal fortsette å sende soldater til den USA-ledede operasjonen i Irak. Regjeringen fortalte Stortinget at målet fortsatt er å bekjempe IS.
22. januar uttalte imidlertid general Alex Grynkewich, som skal være nestkommanderende for USAs operasjoner og etterretning i Irak og Syria, at USA i langt større grad er i konflikt med irakiske sjiastyrker enn med IS. Dette strider klart med inntrykket regjeringen har gitt av hva som er formålet med OIR. Verken FNs sikkerhetsråd eller Iraks myndigheter har autorisert amerikansk krigføring mot irakiske sjiamuslimer.
Den 15. januar redegjorde utenriksministeren og forsvarsministeren om situasjonen i Midtøsten og de norske styrkene i Irak. Statsrådene omtalte der det iranske gjengjeldelsesangrepet mot den amerikanske basen, der de norske styrkene oppholder seg, men unnlot å svare på Rødts spørsmål om hvorvidt USA varslet Norge i forkant av det amerikanske attentatet 3. januar. Først etter skriftlig spørsmål fra Rødt svarte statsministeren at USA ikke varslet Norge i forkant. Det betyr at USA fratok de norske styrkene muligheten til å ta nødvendige forholdsregler for å beskytte sine soldater mot kommende gjengjeldelsesangrep og drastisk økt livsfare. Dette viser en uakseptabel mangel på hensyn til norske soldaters liv og sikkerhet fra USA.
I forrige uke kom det frem at amerikanske angrepet 3. januar ble gjennomført fra basen der de norske styrkene oppholdt seg. Dette gjør USAs manglende varsling til Norge enda mer alvorlig, fordi det knytter Norge tettere til det ulovlige angrepet og øker risikoen for at Norge trekkes inn i USAs konflikt mot Iran. I tillegg betyr det at USA med overlegg utsatte de norske soldatene for en enda større livsfare enn det som var antatt frem til dette ble kjent. Under redegjørelsen sa imidlertid statsrådene ikke at det var basen de norske soldatene oppholder seg på, som ble brukt til å utføre angrepet 3. januar. Det er avgjørende at regjeringen klargjør om regjeringen 15. januar visste at det var denne basen som ble brukt, men valgte å holde dette skjult for Stortinget eller om USA hadde holdt dette skjult for regjeringen.
Det vil være svært alvorlig om Stortinget og offentligheten villedes om de norske soldatenes sikkerhet og USAs rolle som leder for militæroperasjonen Norge deltar i, gjennom tilbakeholdelse av vesentlig informasjon.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Norske myndigheter ble ikke informert i forkant om den amerikanske operasjonen som ledet til den iranske generalmajor Soleimanis død 3. januar. Den redegjørelsen jeg holdt for Stortinget er i tråd med den informasjonen jeg besitter om operasjonen. Forutsetningene for Norges deltakelse i Irak ligger fast. Norske styrkers og OIRs mandat er å bistå Irak i kampen mot ISIL. Vi trener kun regulære styrker i den irakiske Hæren. Vår innsats skjer strengt i henhold til internasjonal rett. Dette er klart kommunisert til Irak, USA og til andre deltakere i koalisjonen. Våre styrker er der på invitasjon fra Iraks regjering for å bistå landets sikkerhetsstyrker innenfor rammen av den flernasjonale koalisjonsoperasjonen Inherent Resolve (OIR). OIR kjemper ikke mot irakiske sikkerhetsstyrker.
Norske soldaters sikkerhet er regjeringens høyeste prioritet. OIR og de norske styrkene har robust evne til styrkebeskyttelse, og Norge som del av koalisjonen bidrar til å vurdere innretningen i operasjonen også når det gjelder sikkerheten. Det vil imidlertid som kjent alltid være risiko forbundet med deltakelse i internasjonale operasjoner.
Jeg vil fortsette å holde Stortinget informert om Norges militære innsats i Irak.