Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:2054 (2019-2020)
Innlevert: 26.06.2020
Sendt: 26.06.2020
Besvart: 01.07.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Soldater i Heimevernets innsatsstyrke har rett på feriepenger. Det avgjorde Høyesterett i vår. Nå har også spørsmålet om antall år soldatene skal tilbakebetales for havnet i rettsapparatet. Kostnaden for tre års tilbakebetaling skal ifølge Forsvarets forum være 17 mill. kroner.
Hva er kostnaden for å tilbakebetale feriepenger (inkludert forsinkelsesrenter) til innsatsstyrkene for perioden tilbake til 2005?

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Forsvaret har kostnadsberegnet at utbetaling av feriepenger til Heimevernets innsatsstyrker tilbake til 2005 vil utgjøre om lag 110 millioner kroner. Summen inkluderer forsinkelsesrenter.