Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til distrikts- og digitaliseringsministeren

Dokument nr. 15:2649 (2019-2020)
Innlevert: 16.09.2020
Sendt: 17.09.2020
Besvart: 25.09.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Viser til den pågående prosessen med utbygging av 5G-nett i Norge.
Kan statsråden garantere at det ikke vil bli satt opp basestasjoner for 5G-nett ved den minste mistanke om sikkerhetsrisiko eller dersom det er annen faglig tvil knyttet til utbyggingen?

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Norge har noen av verdens beste mobilnett, med en befolkningsdekning på over 99 % med dagens 4G-nett. Mobilnettene danner en viktig del av den digitale grunnmuren, og bærer stadig høyere verdier for det norske samfunnet. 5G-nettene blir avgjørende i den videre digitaliseringen, og vil bære enda mer samfunnskritiske tjenester, som for eksempel smartteknologi for byer, industri, helse- og velferd.
Både ekomloven og sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter, stiller høye krav til sikkerhet for mobilnettene. Dette innebærer at det stilles krav til tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet, og kravene gjelder forebyggende sikkerhet, forsvarlig drift, og beredskap ved utfall, for eksempel som følge av ekstremvær. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har tett dialog med teleselskapene om sikkerhet, og fører regelmessig tilsyn med disse. Teleselskapene har selv ansvar for å levere ekomnett og -tjenester med forsvarlig sikkerhet innenfor lovverkets rammer.