Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:2725 (2019-2020)
Innlevert: 22.09.2020
Sendt: 23.09.2020
Besvart: 28.09.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Rogaland Elektro vil som et koronatiltak gi de ansatte gavekort på restaurant, i stedet for å arrangere tradisjonelt julebord. Da får de ansatte gleden av en julemiddag betalt av arbeidsgiver, samtidig som restaurantnæringen får tiltrengt aktivitet. Julebord er definert som velferdstiltak unntatt skatteplikt, mens det er usikkert om en slik erstatning som koronatiltak vil være definert som det.
Kan statsråden klargjøre definisjonen på et slikt tiltak, og hvis det er skattepliktig, vil statsråden ta initiativ til gjøre endringer?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I utgangspunktet er enhver økonomisk fordel som ansatte mottar i arbeidsforholdet skattepliktig. Det gjelder uavhengig av om fordelen gis som kontant lønn eller i form av naturalytelser. Samtidig må regelverket for skattlegging av naturalytelser utformes slik at det er enkelt å praktisere og ikke skaper uforholdsmessig store administrative kostnader for arbeidsgiverne og Skatteetaten.
For gaver til ansatte og rimelige velferdstiltak er det gitt særskilte unntak fra hovedregelen om skatteplikt. Ansatte kan motta gaver til en verdi på inntil 2 000 kroner i året skattefritt.
I skattefritaket for rimelige velferdstiltak er det et vilkår at tiltaket er rettet mot alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften. Formålet med fritaket er å legge til rette for økt trivsel og samhold på arbeidsplassen, gjennom tiltak av sosial eller velferdsmessig art. Enkeltstående tilstelninger som julebord, årsfest og andre sosiale arrangementer vil derfor være skattefrie når tilstelningen er et fellesarrangement, og den økonomiske fordelen anses som rimelig.
Koronapandemien og de smittevernstiltakene som er innført, innebærer imidlertid at mange virksomheter ikke har samme mulighet til å arrangere tradisjonelle julebord mv. i år. Jeg har derfor forståelse for at arbeidsgivere ønsker å tilrettelegge for gjennomføring av tradisjonelle velferdstiltak som julebord, nettopp for å styrke trivselen og tilknytningen til arbeidsplassen i en utfordrende tid.
Pandemien og de smittevernbegrensninger koronasituasjonen setter for samlinger, er ekstraordinære. Vilkåret om fellesarrangement må etter skattemyndighetenes vurdering tolkes i lys av den spesielle situasjonen som har oppstått.
I nåværende situasjon kan det ikke kreves at alle ansatte i en virksomhet deltar på et felles julearrangement – i så fall ville det ikke være mulig for mange virksomheter å gjennomføre et slikt tiltak. Det er derfor ikke noe i veien for at de ansatte går ut og spiser julemiddag i mindre grupper, innenfor helsemyndighetenes retningslinjer for avstand og antall personer som kan samles. Dette vil gjelde uavhengig av om arbeidsgiver dekker middagen i form av gavekort eller ved refusjon av utgifter. Vilkåret om at velferdstiltaket må være rimelig for at dette skal være skattefritt, vil gjelde som ellers.