Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:29 (2021-2022)
Innlevert: 14.10.2021
Sendt: 15.10.2021
Besvart: 21.10.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Med unntak av Frp går samtlige partier inn for en økning i antallet utenlandske studenter. Jeg vil vise til innlegg fra Ola Borten Moe på NRKs nettsider 23.03. 2017, der han påpeker de høye kostnadene, og konkluderer med at "Det er på tide å innføre skolepenger for utenlandske studenter i Norge." Hurdalsplattformen fastslår at «Høgare utdanning i Noreg skal vere gratis, òg for internasjonale studentar.»
Betyr dette at dagens politikk med «gratis studier» for utlendinger skal videreføres uendret?

Begrunnelse

Det er komplisert å finne de reelle kostnadene utenlandske studenter påfører norske skattebetalere. De ulike studieplassene har ulike kostnader, i tillegg kommer at mange utenlandske studenter får stipend og lån fra Statens Lånekasse. I følge KD koster utenlandske studenter rundt 3,5 mrd. kroner. Vi har tidligere sett at SP har operert med en kostnad på ca. 5 mrd. kroner, blant annet i innlegg fra Ola Borten Moe på NRKs nettsider 23.mars 2017. Sitat:

«Norge er ett av svært få land i verden som har gratis universitets- og høyskoleutdanning for utenlandske studenter. Rundt 25 000 studerer her til en snittkostnad på 200 000 kroner. Ordningen koster dermed norske skattebetalere om lag 5 mrd. i året, eller 1/7 av alt vi bruker på høyere utdanning.»

Dette er betydelige utgifter, og for oss folkevalgte er det viktig å få oversikt over både faktiske og antatt fremtidige utgifter på feltet.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Internasjonalisering er viktig for å sikre kvalitet i norsk høyere utdanning. Gjennom internasjonalisering av studieprogrammene og internasjonalt samarbeid tilføres norsk høyere utdanning og studentene nye og andre perspektiver. At norske studenter tar hele eller deler av utdanningen sin i utlandet, og at norske studenter som studerer ved norske institusjoner er del av et læringsmiljø som omfatter internasjonale studenter, er viktige elementer for å få til dette på en god måte. De store globale og nasjonale samfunnsutfordringene kan dessuten kun løses gjennom et mangfold av perspektiver og internasjonalt samarbeid.
Regjeringens politikk er at høyere utdanning fortsatt skal være gratis i Norge, også for internasjonale studenter.