Skriftlig spørsmål fra Margret Hagerup (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1031 (2021-2022)
Innlevert: 25.01.2022
Sendt: 26.01.2022
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 31.01.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Margret Hagerup (H)

Spørsmål

Margret Hagerup (H): Vil statsråden oppfordre kommuner og fylkeskommuner om å bidra med strømstøtte overfor friskoler og private barnehager, slik de kompenserer egne barnehager og skoler?

Begrunnelse

I NRK kunne vi 24. januar lese om små og store friskoler over hele landet som nå får en strømregning de ikke har hatt muligheten til å planlegge for. Eksempelvis er regningen til Bergsbygda Montessoriskole for desember tre ganger høyere enn den forrige desemberregningen. Rektor Anne Grethe Kringlåk sier i saken at de i verste fall må bruke mindre penger på skolemateriell, eller faktisk nedbemanne. Hun håper på en strømstøtte siden skolen er en liten bedrift. Et alternativ er å innføre skolepenger. Styret ønsker at skolen skal være åpen for alle. Skolepenger og nedbemanning er ytterste konsekvens.
Generalsekretær Jan Erik Sundby i Kristne Friskolers Forbund (KFF) har fått mange henvendelser fra medlemmer som er fortvilet. Blant annet St. Sunniva skole i Oslo hvor strømregningen for desember økte med rundt 500 prosent til 610.000 kroner. Sundby frykter at stram økonomi som følge av kutt i tilskudd og høyere strømutgifter, kan gå ut over elevene. Dette er dramatisk for en rekke friskoler over hele landet, og det trengs tiltak.
Regjeringen har imidlertid vært bakpå med strømstøtten. For å hjelpe mindre virksomheter og frivillighetene foreslo derfor Høyre en søknadsbasert kompensasjonsordning, som også ville omfattet friskolene. Det ble nedstemt i Stortinget. Nå har regjeringen kommet på banen med en ordning for frivilligheten, men det er stadig grupper som faller utenfor. Både små og mellomstore bedrifter, men også friskoler og private barnehager. Et alternativ kan være at kommuner og fylkeskommuner bidrar overfor friskoler og private barnehager, slik de kompenserer egne barnehager og skoler. Det er vurderinger som nå må tas av regjeringen.

Tonje Brenna (A)

Svar

Tonje Brenna: Kraftprisene har vært uvanlig høye i Sør-Norge gjennom 2021 og inn i 2022. Jeg har stor forståelse for at de høye strømprisene oppleves krevende for befolkningen.
Regjeringen har lagt fram støttetiltak hvor vi som fellesskap avlaster husholdningene for en høyere andel av strømregningene. Vi har prioritert å få på plass gode ordninger for vanlige folk ved å gjøre direkte kutt private husholdningers strømregninger.
Tilskuddet til private barnehager og skoler baserer seg på utgiftene i offentlige barnehager og skoler, som på dette tidspunktet heller ikke er omfattet av egne strømstøtteordninger. Premisset i representantens spørsmål er med andre ord feil.
Tilskuddet til private barnehager beregnes av kommunene og er basert på driftsutgifter i kommunens egne barnehager. Driftstilskuddene er basert på to år gamle regnskap, og ikke faktiske utgifter til offentlige barnehager det enkelte år. Det betyr at utgifter som varierer fra år til år, som eksempelvis strømutgifter, ikke vil bli kompensert på det faktiske utgiftsnivået i de kommunale barnehagene det enkelte år. Men det vil likevel kunne jevne seg ut over tid.
Private barnehager vil få økt tilskudd i de kommunene hvor strømprisene har gitt brutto merkostnader for de kommunale barnehagene. En del av utfordringen for de private barnehagene er at tilskuddsberegningen gjøres basert på regnskapstallene fra to år tidligere, og de vil i utgangspunktet ikke bli kompensert for de høye strømutgiftene som er nå før i 2023 og 2024.
Tilskuddet til private skoler godkjent etter friskoleloven er basert på gjennomsnittlige driftsutgifter per elev i den offentlige skolen to år tidligere. Tilskuddssatsene er nasjonale og gjenspeiler derfor ikke regionale forskjeller i kommunenes utgifter til skoledrift. Ettersom private skoler mottar tilskudd direkte fra staten, har ikke den enkelte kommune eller fylkeskommune ansvar for å eventuelt å kompensere for høye strømutgifter.
Regjeringen følger situasjonen i strømmarkedet tett og hvilke konsekvenser det får for ulike sektorer. Eventuelle nye støtteordninger er et budsjettspørsmål som regjeringen må komme tilbake til.