Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1845 (2021-2022)
Innlevert: 17.04.2022
Sendt: 19.04.2022
Besvart: 26.04.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Mener statsråden at TV2 ivaretar sin rolle som allmennkringkaster når millioner av husstander er forhindret i å se kanalen i lengre perioder på grunn av konflikter med distributører?

Begrunnelse

TV2 mottar årlig inntil 135 millioner for å være allmennkringkaster. I avtalen med staten skal deres hovedkanal skal være tilgjengelig for 95 % av husstandene i Norge.
Nå ser vi at kanalen stadig er i konflikt med distributørene. Tidligere har de vært konflikt med Telia og Telenor som varte i flere måneder, nå er de i konflikt med Altibox.
De siste årene så har mange husstander i lengre perioder ikke hatt tilgang til TV2 på grunn av disse konfliktene. Ny konflikt nå kan føre til nye måneder med svarte skjermer fra TV2.
Det er gjerne verdt å merke seg at andre distributører av TV tjenester ikke er involvert i lignende konflikter som fører til svarte skjermer, og disse har ikke statlige støtte eller allmennkringkasters rolle å ta hensyn til.

Anette Trettebergstuen (A)

Svar

Anette Trettebergstuen: Staten har inngått en avtale med TV 2 for perioden 2019 til 2023. Denne innebærer at TV 2 kan få kompensert inntil 135 mill. kroner per år for å oppfylle allmennkringkastingsoppdraget som følger av avtalen. Avtalen krever bl.a. at TV 2 Hovedkanalen skal kunne tas imot av minst 95. pst. av alle husstander i Norge. Avtalen krever altså ikke at kanalen faktisk mottas av minst 95. pst av husstandene, men at minst 95 pst. av husstandene teknisk skal kunne motta kanalen. For øvrig regulerer avtalen verken hvilke distributører TV 2 forhandler med og hvordan de kommer til enighet om løsninger.
Det er Medietilsynet som fører tilsyn med om TV 2 oppfyller kravene i avtalen med staten. Medietilsynet har ikke avdekket brudd på avtalen med staten i de tilfellene hvor seere har mistet tilgang til TV 2 Hovedkanalen. Medietilsynets vurdering er at TV 2 har oppfylt og oppfyller distribusjonskravet, fordi TV 2 har distribusjon med flere andre distributører som sikrer at 95 pst. av husstandene kan ta imot TV 2 Hovedkanalen.
Jeg håper for seernes skyld at TV 2 og Altibox raskt kommer fram til løsninger som får en slutt på konflikten, men som kultur- og likestillingsminister skal jeg ikke ha en rolle i slike forhandlinger.