Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til kommunal- og distriktsministeren

Dokument nr. 15:2414 (2021-2022)
Innlevert: 21.06.2022
Sendt: 21.06.2022
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 27.06.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Viser til enighet om statsbudsjettet 2022 mellom regjeringspartiene og SV og følgende vedtak 35 i Prop. 1 S (2021-2022), Innst. 2 S (2021-2022): Stortinget ber regjeringen i samarbeid med kommunesektoren utrede endringer i regelverket for eiendomsskatt slik at aktører med stor eiendomsmasse ikke kommer uforholdsmessig gunstig ut sammenlignet med vanlige boligeiere.
Kan jeg be statsråden redegjøre for status i denne utredningen, og når vil regjeringen foreslå endringer i regelverket som muliggjør en mer rettferdig eiendomsskatt?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Anmodningsvedtaket knyttet til eiendomsskatt for aktører med stor eiendomsmasse er til behandling i departementet. Det er derfor for tidlig å si noe nærmere om utfallet i saken. Jeg viser til at Stortinget har bedt regjeringen «utrede» endringer. Dette forstår jeg slik at regjeringen anmodes å vurdere både om det er behov for, og om det er mulig, å gjennomføre endringer i eigedomsskattelova som vil være hensiktsmessige for å oppnå siktemålet i anmodningsvedtaket. Jeg vil komme tilbake til Stortinget så snart som mulig og på vanlig måte.