Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2516 (2022-2023)
Innlevert: 12.06.2023
Sendt: 12.06.2023
Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren
Besvart: 19.06.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Er det lovlig for nordmenn å spille hos utenlandske spillselskaper (Jeg setter pris på om det er mulig med et ja/nei svar)?

Begrunnelse

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for blant annet lovarbeid og rettssikkerhet. Det har over flere år pågått en debatt om tiltak for å begrense tilgang og mulighet for nordmenn til å spille hos utenlandske spillselskaper. Det hadde derfor vært en fordel å få avklart om det lovlig eller ulovlig for nordmenn å spille hos utenlandske spillselskaper.
Jeg setter pris på om det er mulig med et kort ja/nei svar.

Anette Trettebergstuen (A)

Svar

Anette Trettebergstuen: Ja, det er lovlig for nordmenn å spille pengespill som tilbys av utenlandske spillselskaper. Det er imidlertid strengt forbud å tilby eller medvirke til å tilby pengespill rettet mot det norske markedet uten tillatelse etter pengespilloven. Utenlandske spillselskaper som retter sine pengespill mot nordmenn, bryter derfor loven, og risikerer straff og sanksjoner.
Dessverre er det fremdeles mange som ikke vet eller som er usikre på hvem som har tillatelse til å tilby pengespill i Norge. Dette tror jeg imidlertid vil endre seg som følge av vårt forslag om å innføre DNS-blokkering av nettspill som uten tillatelse retter seg mot Norge. Tiltaket vil medføre at personer som forsøker å kontakte slike spillnettsider, får opp en side med informasjon om at spilltilbudet er ulovlig, og dermed blokkert. Dette er det behov for, all den tid utenlandske spillselskaper tilbyr spill med langt høyere risiko og færre ansvarlighetstiltak enn de lovlige, norske spillene.