Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Miljøvern - Naturskader (1 - 5 av 5)

 • Muntlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Om at mange i oppdrettsnæringen står i en vanskelig situasjon etter de giftige algeangrepene, og hvilke konkrete forslag til tiltak ministeren har, spesielt rettet inn mot de små og mellomstore aktørene, for å sikre aktiviteten framover
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om liv må gå tapt før regjeringa vil prioritere rassikring, eller om statsråden ikke forstår frykten lokalbefolkningen har for liv og helse når de må passere E16 Kvamskleiva
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.04.2019

  Besvart: 08.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorvidt statsråden er enig med forskerne som slår fast at hetebølgen under fjorårets sommer var en del av en større tendens, eller om hun er enig med stortingsrepresentant Helgheim for FrP, som omtaler budskapet om klimaendringene som skremselspropaganda
 • Spørretimespørsmål fra Steinar Ness (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om kva samfunnsansvar regjeringa meiner at Telenor har for at infrastruktur, som er viktig for folk sitt liv og helse i spreiddbygde strok, ikkje bryt saman i samband med framtidig uvær som storm, regn, flaum, vind og ras
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om hvilke tiltak statsråden vil fremme for å styrke sjølforsyningsgraden, med bakgrunn i årets tørke og at samla import av matkorn og fôrkorn øker