Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Statsforvaltning - Statseiendommer (1 - 2 av 2)

 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.2019

  Besvart: 13.02.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om kvifor statsråden ikkje vil ta initiativ til å endre arealnorma, med bakgrunn i at det er sådd tvil om arealnorma kan vere i strid med arbeidsmiljøloven sine krav
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om regjeringen har tatt standpunkt til om noen departementer skal ligge i R5 i framtida, med bakgrunn i at regjeringen flere ganger har gjentatt at den er åpen for fortsatt bruk av R5, men at det likevel ikke er nevnt i statsbudsjettets omtale av redusert byggevolum