Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Menneskerettigheter (1 - 13 av 13)

 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utviklingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Besvart: 03.04.2019 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Om at det har blitt en trend internasjonalt å angripe kvinners rett til å bestemme over egen kropp, og hva statsråden mener om endringene og den reduserte støtten til organisasjoner som driver med abortveiledning
 • Muntlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministerens uttalelser om teaterstykket Ways of Seeing, og om hun forstår at Black Box og en samlet kunstnerskare føler dette som et press og vil gi dem en beklagelse
 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til utviklingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Om statsråden kan gjere greie for status på kor langt han har kome med å få på plass ein strategi mot barne- og tvangsekteskap i det internasjonale arbeidet
 • Spørretimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorvidt statsministeren vil gi Black Box og folkene bak stykket Ways of Seeing en beklagelse, med bakgrunn i at håndteringen av Black Box-saken har bidratt til å legge utilbørlig press på ytringsfriheten til et maktkritisk teaterstykke
 • Spørretimespørsmål fra Petter Eide (SV) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvorvidt regjeringen er komfortabel med at de nye abortrestriksjonene man vil innføre i Norge, vil bli tolket som en politisk støtte til kampen mot kvinners selvbestemmelse om abort i de landene der det nå vokser fram abortmotstand
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til barne- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hvorvidt likestillingsministeren er enig med sin statsminister i at kvinners abortrettigheter er egnet til å forhandles om for å beholde regjeringsmakt, med henvisning til at det har vært rungende stillhet i den viktige likestillingsdebatten som har gått i Norge denne høsten
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvorvidt utenriksministeren har tatt opp abortspørsmålet med utenriksministeren i Polen, Malta, Nicaragua eller andre land som har forbudt abort
 • Spørretimespørsmål fra Espen Barth Eide (A) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvilket signal utenriksministeren mener det sender til land som USA, Polen og Brasil at norske regjeringsmedlemmer åpner for innstramming av abortloven
 • Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Besvart på vegne av: Barne- og likestillingsministeren

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt vi ikke burde sette inn all politisk makt på å få til en dugnad for dem som er født med psykisk utviklingshemming og som må streve et helt liv for å oppnå selvfølgelige rettigheter
 • Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om i hvilke bilaterale sammenhenger utenriksministeren har tatt opp spørsmålet om kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter med USA
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utviklingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 07.11.2018 av utviklingsminister Nikolai Astrup

  Om hvorfor Norge under denne regjeringen har blitt en mindre tydelig stemme i kampen for kvinners rett til abort, og også i finansiering av FNs befolkningsfond, som bl.a. går til prevensjon
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden stiller seg til forslaget om å fjerne abortloven § 2 tredje ledd bokstav c, og hvilke utslag statsråden ser for seg at dette vil ha for kvinners rett til å bestemme over egen kropp
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om at en mann fra Oslo, som i 2009 ble kidnappet av etterretningstjenesten i Pakistan under en ferie der, har vært forsvunnet i ni år uten at pakistanske myndigheter har gitt noen informasjon eller reist rettssak, og hvordan Utenriksdepartementet jobber med saken og om politiet er koplet inn i arbeidet