Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Finanser - Priser og konkurranseforhold (1 - 20 av 30)

 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Besvart på vegne av: Statsministeren

  Besvart: 29.05.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om det skal stillast krav om samanslåing av nettselskap før ein greier ut og innfører utjamning av nettleige, med bakgrunn i uttala til NRK Sogn og Fjordane om at kraftsektoren må drivast meir effektivt før ein kan diskutere kraftutjamning
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om statsråden ser at det er etablert en monopolsituasjon og vil bidra til å skape et velfungerende marked basert på like konkurransebetingelser, med henvisning til at det nederlandskeide selskapet Barents Naturgass siden 2007 har hatt en eksklusiv avtale med Equinor for uttak av LNG fra Melkøya
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om att et samlet storting støtter at vi bevilger mer penger til jernbanen, men om statsministeren kan dokumentere at oppsplittingen gir bedre togtilbud til landets pendlere og reisende, og mer igjen for de pengene fellesskapet bevilger
 • Muntlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.04.2019

  Besvart: 24.04.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Om statsråden vil foreta seg noe for å medvirke til at store, viktige idrettsopplevelser i framtiden blir tilgjengelig for alle, og ikke bare for de få, med henvisning til at store deler av rettighetene til vintersporten nå kan havne bak betalingsmur i 2021
 • Muntlig spørsmål fra Martin Kolberg (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Besvart: 03.04.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at regjeringen har gjennomført en konkurranseutsetting av alt renholdet i Forsvarets egne bygg, og hvorvidt statsråden som ansvarlig for dette er fornøyd med resultatet av privatiseringen, og overfor Stortinget kan redegjøre for den reelle gevinsten som dette har skapt
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Besvart: 03.04.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om at vi treng ein offensiv næringsminsiter som tar alvoret med klimakrisa inn over seg, og om det er slik at statsråden sit på kontoret og ryddar i verkemiddel mens huset står i brann
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.03.2019

  Besvart: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvilke grep statsråden vil ta for å sikre at ordningen med enerett opprettholder et godt drosjetilbud for folk i hele landet
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt det er nok avgifter for norsk drosjenæring, eller om det kommer en ny runde i neste statsbudsjett, men henvisning til at taxinæringen opplever avgiftshopp og høringsforslag om å deregulere hele næringen
 • Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart på vegne av: Forsvarsministeren

  Besvart: 13.03.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvordan statsråden sørget for at norske leverandører ble vurdert i Forsvarets anskaffelse av droner til 152 mill. kroner, og hvorfor det ikke ble framforhandlet gjenkjøpsavtaler for norsk industri i kontrakten inngått med den amerikanske leverandøren
 • Spørretimespørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om hva regjeringen har gjort for å sikre at ikke Equinor har for stor markedsmakt på norsk sokkel
 • Spørretimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.02.2019

  Besvart: 20.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvilke konkrete tiltak helseministeren gjør for å hindre at Norge betaler overpris for legemidler, og for å sikre tilgangen på legemidler, og hvorvidt han vil ta initiativ til å på ny opprette et statlig legemiddeldepot
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.02.2019

  Besvart: 06.02.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om Erna Solberg kan bekrefte at det de andre partiene og regjeringen har gått med på i ACER-avtalen er først å høste erfaringer med nye kabler før man eventuelt sier ja til NorthConnect
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.02.2019

  Besvart: 06.02.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil gjøre det samme som i 2003 og i 2011, da regjeringer av ulik farge ga en ekstra utbetaling til folk med bostøtte da strømprisene ble veldig høye
 • Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.02.2019

  Besvart: 06.02.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor det er så viktig for regjeringen å få bygd ut NorthConnect-kabelen når den fører til at strømprisene kommer til å øke enda mer
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2019

  Besvart: 06.02.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvordan prisøkningen og den økte momsen på billetter for kollektivtransport, og det varslede skattefradraget på utgifter til bompenger, bidrar til å få flere til å reise kollektivt
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hva statsråden synes om at det er så store forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår innen helse og omsorg mellom folk som gjør den samme jobben, men som har ulik arbeidsgiver, henholdsvis kommersiell og offentlig
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om når ekstrakostnadene for anbudsrotet på Follobanen vil bli kjent for offentligheten, med bakgrunn i at Condotte aldri skulle fått kontrakten, og at Bane NOR har måttet betale flere hundre millioner i erstatning til det selskapet som egentlig skulle fått kontrakten
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorvidt arbeidsministeren ser at det i praksis blir umulig å opprettholde norske lønns- og arbeidsvilkår når det er fritt fram for å importere arbeidskraft fra land der pris- og lønnsnivå og boligkostnader er en brøkdel av nivået i Norge
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorfor ikke regjeringen har forberedt og innført sanksjoner overfor bedrifter som driver ulovlig innleie av utenlandske arbeidere, slik at brudd på reglene vil få konsekvens
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart: 09.01.2019 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om at Tilsynsrapporten etter hendelsen der en 15 åring begikk knivdrap, avdekker at jenta hadde blitt plassert i et kommersielt barnevernstiltak som brøt flere lover, og hvorvidt det er rimelig at selskapet betaler tilbake den delen av overskuddet som skyldes ulovlig drift, utilstrekkelig bemanning og manglende kvalitet på tilbudet