Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Miljøvern (1 - 20 av 20)

 • Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.02.2024

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 14.02.2024 av kommunal- og distriktsminister Erling Sande

  Om statsråden meiner at vedtaket om å tillate eit stort steinbrot på toppen av fjellet Aksla i Bremanger er i samsvar med lovnaden om at frå no av skal «naturen få sette rammene»
 • Spørretimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2024

  Besvart: 07.02.2024 av energiminister Terje Aasland

  Om statsråden vil være en oppsynsmann for å stanse tap av natur og sikre rein og rimelig vannkraft framfor hensynene til vindkraftbransjen, med skjulte eiere i skatteparadis, og den europeiske strømbørsen
 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2024

  Besvart: 07.02.2024 av energiminister Terje Aasland

  Om statsråden kan avklare om EU tar de negative effektene av sin politikk på alvor og planlegger å forplikte seg til å investere i infrastruktur og mer rørgass fra Norge, med henvisning til at EU har støvsugd verdensmarkedet for flytende nedkjølt gass (LNG) for å dekke opp for bortfallet av russisk rørgass
 • Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2024

  Besvart: 07.02.2024 av energiminister Terje Aasland

  Om statsråden mener at kjennelsen fra Oslo tingrett om midlertidig forføyning er valgfri
 • Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.01.2024

  Besvart: 07.02.2024 av energiminister Terje Aasland

  Om hvilke endringer departementet gjør for å innrette seg etter kravene til utredning av klimaeffekt av nye oljefelt, som nå er slått fast i flere rettsrunder
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.01.2024

  Besvart: 07.02.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Om hva statsråden vet om omfanget av ulovlige naturinngrep i Norge, og hva vil han foreta seg for å stanse dette
 • Muntlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.01.2024

  Besvart: 03.01.2024 av energiminister Terje Aasland

  Om energiminister Terje Aasland kan avklare om det er utviklingsministeren eller avviklingsministeren som taler på vegne av den norske regjering, og hvilket mandat avviklingsministeren egentlig har
 • Muntlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.11.2023

  Besvart: 29.11.2023 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om statsministeren kan greie ut kva som er Noreg si grunngjeving for at vi har slutta å stille oss bak fråsegna frå høgambisjonskoalisjonen for klima, og meiner han at det er med på å styrkje Noreg sitt klimatruverd inn mot desse toppmøta
 • Muntlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.11.2023

  Besvart: 29.11.2023 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om statsministeren synes det er et godt utgangspunkt for internasjonalt klimaarbeid at regjeringen har varslet ønsker om globale klimakutt og utfasing av fossil energi i klimaforhandlingene, men samtidig nekter å snakke om en omstilling som også innebærer en styrt utfasing av norsk olje og gass her hjemme
 • Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Besvart: 29.11.2023 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om at REC Solar legger ned i Norge og hvilke raske grep regjeringen tar for å redde kompetanse og arbeidsplasser i norsk solindustri
 • Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Besvart: 29.11.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Om statsråden er enig i at havvindproduksjonen ved Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord vil bli ulønnsom når det blåser som mest, og dessuten spesielt dyr når andre land produserer havvindkraft i samme geografiske område samtidig
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.11.2023

  Besvart: 22.11.2023 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om statsråden er einig i visjonen til SV for det grøne skiftet at det må skje raskt, og at vi må vri alle dei ressursane vi har i Noreg i dag, i grøn retning
 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2023

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 29.11.2023 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om det går mot avvikling av over 100 års industrieventyr i Norge med regjeringens monomane fokus kun på nye «grønne satsinger» med subsidiebehov
 • Muntlig spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.11.2023

  Besvart: 15.11.2023 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Om hvordan statsråden skal sikre at intern EU-krangel i regjeringen ikke fortsetter å svekke klimaomstillingen og forutsigbarheten for industrien
 • Muntlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.11.2023

  Besvart: 15.11.2023 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Om statsråden verkeleg meiner at løysinga til regjeringa på naturtap i Noreg å betale andre land for å ta vare på sin natur
 • Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.11.2023

  Besvart: 15.11.2023 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Om hvordan statsråden kan forsvare regjeringens åpningsprosess for gruvedrift på havbunnen og samtidig overkjøre sitt eget miljøfaglige direktorat og risikerer brudd på internasjonale miljøavtaler midt i en global natur- og miljøkrise
 • Muntlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.11.2023

  Besvart: 15.11.2023 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Om hvordan statsråden har tenkt å gjennomføre kutt i klimagassutslippene fram til 2030 og hvordan har han tenkt å finansiere dette uten at det går ut over arbeidsplasser og verdiskaping
 • Muntlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.10.2023

  Besvart: 25.10.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om statsråden er fornøyd med den jobben Bane NOR har gjort for å forebygge den type hendelser vi nå har sett ved uværet "Hans"
 • Spørretimespørsmål fra Anne Kristine Linnestad (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2023

  Besvart på vegne av: Kommunal- og distriktsministeren

  Besvart: 25.10.2023 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Om regjeringen har en strategi for å følge opp avløpsdirektivsaken fremover
 • Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.10.2023

  Besvart: 18.10.2023 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om det var redelig av statsministeren å rekke opp hånden på NRKs partilederdebatt om at vi skal nå klimamålene i 2030, og om når vi kan forvente at regjeringen kommer med reelle, målbare tiltak innenfor skog- og arealbruk, slik at vi når den forpliktelsen vi har med EU