Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Moxnes, Bjørnar (21 - 31 av 31)

 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt nedleggelse av Ullevål sykehus med sin traumeavdeling er forsvarlig helsepolitikk, og om statsråden kan forsikre om at gjenåpning av Aker sykehus ikke vil bli utsatt som en konsekvens dersom de nye planene for Gaustad gjennomføres
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.04.2018

  Besvart: 18.04.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringen har vært klar over at militser trent av norske soldater driver krig for regimeskifte i Syria, og hva regjeringen har gjort for å undersøke og forsikre seg om at treningsoppdraget utføres i tråd med mandatet som har blitt oppgitt overfor Stortinget og det norske folk
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at Høyre, som går inn for å øke bruken av bemanningsbyråene gjennom Nav er på kollisjonskurs med stortingsflertallet, som i februar ba om tiltak for å stramme inn på bruken, og hvem statsråden nå vil lytte til
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hva som gjøres for å følge opp Stortingets vedtak om naturvern og vern av utrydningstruede arter i behandlingen av naturmangfoldmeldingen, med bakgrunn i at bare 13 arter har fått beskyttelse til tross for at målet i loven var å utpeke rundt 400 såkalte prioriterte arter
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om Erna Solberg kan garantere at hun vil vente på erfaringene fra de to andre utenlandskablene før NorthConnect ferdigbehandles, med bakgrunn i at landet er splittet i saken om ACER
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorvidt finansministeren innser at bemanningsbransjen og regjeringens politikk bidrar til fallende produktivitet innenfor bygg- og anleggssektoren
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om statsråden ser at det å overlate omsorgen for de mest sårbare barna og ungdommene til kommersielle, profittmotiverte aktører kan øke risikoen for at barn og ungdom ikke får det tilbudet de har krav på
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.02.2018

  Besvart: 07.02.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringen vil ta signalene fra Stortinget og trekke tilbake instruksen som forbyr kommunene å prioritere ideelle barnehager over kommersielle barnehager
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om å sikre at praksisbrevet ikke blir en toårig blindvei, og at opplæringslovens rett til videregående opplæring for ungdom vil gjelde i praksis for alle elever, ikke bare elever som tar mer teoritung utdanning
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Aftenposten avslørte tirsdag at over 200 norske kommuner og helseforetak har hatt avtale med selskapet Orange Helse om levering av helsevikarer. Selskapet har fakturert det offentlige Norge nær 1 milliard kroner. Eierne organiserer virksomheten i lavskattland og har hatt transaksjoner gjennom et skatteparadis. Hvordan mener statsråden at hensynet til pasientsikkerheten ivaretas når kommuner og helseforetak bruker vikarer fra bemanningsbyråer, og hva tenker statsråden om at skattepenger havner i skatteparadiser?
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Basert på regjeringens anslag for utviklingen i norsk økonomi de kommende årene, hvordan vil utviklingen være for pensjonistenes kjøpekraft i 2018, 2019 og 2020, og hvis trygdeoppgjørene fortsetter å ende med fallende kjøpekraft grunnet pensjonsreformens underregulering av pensjonene, har regjeringen noen plan for å unngå en slik utvikling?