Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Kvidal, Mary (1 - 3 av 3)

 • Spørretimespørsmål fra Mary Kvidal (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.03.1992

  Besvart: 11.03.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  "I 1991 innbrakte en skatteaksjon i Trondheim kommune 23 mill. kroner til stat og kommune. I år er det problemer med å få gjennomført tilsvarende aksjon fordi ligningsetaten ikke finner å kunne prioritere saken. Hva kan statsråden gjøre for å påvirke denne prioriteringen?"
 • Spørretimespørsmål fra Mary Kvidal (A) til kommunalministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.02.1991

  Besvart: 06.03.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

  "For ett år siden vedtok Kommunaldepartementet og Landbruksdepartementet at det nye nasjonale husflidsenteret skulle etableres på Røros. Siden har det pågått en dragkamp om plasseringen av senteret. Blant annet uttaler på- troppende daglig leder til Adresseavisen, 12. februar 1991: "Når det gjelder min stilling er det ingenting som tilsier at den skal legges til Røros." Hva kan statsråden gjøre for at Røros kan bli det senter for norsk husflid som det fra politisk hold var lagt opp til?"
 • Spørretimespørsmål fra Mary Kvidal (A) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.05.1990

  Besvart: 30.05.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

  "Ledelsen ved det nasjonale instituttet, Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR), har foreslått å avvikle instituttets virksomhet ved NIBR - Midt-Norge i Trondheim. Mener statsråden at en nedlegging av NIBR - Midt-Norge, og dermed økt konsentrasjon av nasjonale forskningsmidler til Oslo, er i tråd med departe- mentets målsettinger?"