Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Knudsen, Thor (1 - 3 av 3)

 • Spørsmål ved møtets slutt fra Thor Knudsen (H) til forsvarsministeren

  Spørsmål ved møtets slutt

  Datert: 03.05.1988

  Besvart: 03.05.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  Fra Thor Knudsen til forsvarsministeren om direktiver utgått fra Forsvarets overkommando om tilpassningstiltak begrunnet i trangere økonomiske rammer
 • Spørretimespørsmål fra Thor Knudsen (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 04.05.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Hvor store konsekvenser har det fått for Forsvaret inneværende år at Arbeiderpartiet - med støtte av SV, Kr.F. og SP - ved voteringen i Stortinget 17. desember 1987 fikk flertall for å gi Regjeringen fullmakt til å redusere det samlede statsbudsjett med 200 mill. kroner?"
 • Spørretimespørsmål fra Thor Knudsen (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 20.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Hvor langt er Forsvaret kommet i arbeidet med å sette Heimeverns- avdelinger bedre i stand til å sikre militære og sivile objekter i en krise eller krigssituasjon overfor trusselen fra Sovjetunionens spesialavdelinger (SPETSNAZ) hvis oppgave er å skape forvirring og kaos på motstandernes områder?"