Muntlig spørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om gjeldssanering for studentar som flyttar til fråflyttingskommunar, og kva ein vil tilby studentar som flyttar til kommunar med stor mangel på arbeidskraft

Datert: 04.02.1998
Besvart: 04.02.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP):


Les hele debatten