Muntlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om tiltak for å få flere kvinner inn i ledende stillinger og for å unngå ulovlige forbigåelser

Datert: 04.02.1998
Besvart: 04.02.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A):


Les hele debatten