Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å forberede en sak om følgene for Utdannings-Norge og fagmiljøene av å etablere et miniuniversitet på Fornebu

Datert: 04.02.1998
Besvart: 04.02.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten