Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om å jobbe innad i Regjeringen for å få aksept for en folkeavstemning om asyl- og flyktningpolitikken

Datert: 04.02.1998
Besvart: 04.02.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten