Muntlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til landbruksministeren

Om den negative utviklingen for inntektsnivået i jordbruket, i lys av debatten om fraflytting fra distriktene og spesielt fra Nord-Norge

Datert: 04.02.1998
Besvart: 04.02.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF):


Les hele debatten