Muntlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til justisministeren

Om asyl- og flyktningpolitikken og hvilke endringer som har skjedd når det gjelder familiegjenforening

Datert: 11.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A):


Les hele debatten