Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til olje- og energiministeren

Om fremdriftsplanen for Snorre B, som det har hersket tvil og usikkerhet om den siste tiden

Datert: 11.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP):


Les hele debatten