Muntlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om utsagn om kvinners primære oppgave, menns dårlige egenskaper og at kontakten barn-voksne har tapt i kampen for kvinnefrigjøring og likestilling

Datert: 11.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A):


Les hele debatten