Muntlig spørsmål fra Ane Sofie Tømmerås (A) til justisministeren

Om at Riksadvokaten er uenig når Høyesterett tolker Menneskerettighetskonvensjonen slik at det ikke er adgang til å lese opp politiforklaringer som bevis i stedet for vitneforklaring

Datert: 11.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A):


Les hele debatten