Muntlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å sikre at kvinneperspektivet kommer fram som en vesentlig analyse i den forestående maktutredningen

Datert: 11.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV):


Les hele debatten