Muntlig spørsmål fra Leif Lund (A) til kommunal- og regionalministeren

Om hvor god kommuneøkonomien må bli for at folk skal bli boende i distriktene

Datert: 11.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A):


Les hele debatten