Muntlig spørsmål fra Gunhild Elise Øyangen (A) til sosialministeren

Om tvil om gjennomføringen av handlingsplanen for eldre og pleietrengende, som over fire år skal gi 24 000 plasser

Datert: 18.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Gunhild Elise Øyangen (A)

Spørsmål

Gunhild Elise Øyangen (A):


Les hele debatten