Muntlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om stort fråfall av elevar på yrkesfaglinjer i vidaregåande skule, og å ta initiativ til forbetringar i Reform 94 som kan rette på dette

Datert: 18.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H):


Les hele debatten