Muntlig spørsmål fra Tomas Norvoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om manglende svar fra departementet på søknader fra høgskolene, f.eks. søknaden om å få opprette sivilingeniørutdanning innen IT ved Høgskolen i Narvik

Datert: 18.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Tomas Norvoll (A)

Spørsmål

Tomas Norvoll (A):


Les hele debatten