Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om hvordan det vil være mulig å innfri fremtidige WTO-forpliktelser hvis den nasjonale støtten til landbruket økes slik landbruksorganisasjonene ønsker

Datert: 18.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten