Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om å vurdere om man skal opprettholde ventetidsgarantien, som skaper urealistiske forventninger blant pasientene og etiske problemer for legene

Datert: 25.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten