Muntlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Om skjevfordelingen av privatpraktiserende legespesialister, der flere distriktsfylker kommer svært dårlig ut

Datert: 25.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A):


Les hele debatten