Muntlig spørsmål fra Børge Brende (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om tiltak for et mer fleksibelt arbeidsmarked mht. overtid og midlertidige ansettelser

Datert: 22.04.1998
Besvart: 22.04.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H):


Les hele debatten