Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at et stadig økende antall pasienter som innlegges for kirurgisk behandling i norske sykehus, tas av operasjonsprogrammene

Datert: 22.04.1998
Besvart: 22.04.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten