Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Om når utredningsarbeidet med sikte på å øke beskatning av inntekt på aksjeutbytte vil starte

Datert: 22.04.1998
Besvart: 22.04.1998 av finansminister Gudmund Restad

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten