Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om at de som ikke etterspør økologisk produserte matvarer, må betale regningen, da inntil 90 pst. av produktene blandes med konvensjonelt produserte matvarer

Datert: 22.04.1998
Besvart: 22.04.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten