Muntlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til olje- og energiministeren

Om at Regjeringa no har sagt nei til sal av fallrettane i Sauda til Elkem

Datert: 29.04.1998
Besvart: 29.04.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A):


Les hele debatten