Muntlig spørsmål fra Børge Brende (H) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Om å reise saken om kinesernes alvorlige menneskerettighetsbrudd i Tibet i FN, slik sultestreikende eksiltibetanere har bedt om

Datert: 29.04.1998
Besvart: 29.04.1998 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H):


Les hele debatten