Muntlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Om kva som vil bli gjort for å få Statoil ut av Nigeria, som på så mange felt bryt menneskerettane

Datert: 29.04.1998
Besvart: 29.04.1998 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV):


Les hele debatten