Muntlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til sosialministeren

Om forskjellsbehandlingen av gifte og samboere når det gjelder sosialstønad, i og med at sosialkontoret ikke har lov til å ta hensyn til samboers inntekt

Datert: 20.05.1998
Besvart: 20.05.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H):


Les hele debatten