Muntlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om inndekning av mulige milliardoverskridelser og økte budsjettutgifter som følge av lønnsoppgjøret ved kutt i andre poster på statsbudsjettet

Datert: 20.05.1998
Besvart: 20.05.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A):


Les hele debatten