Muntlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til utenriksministeren

Om å avkrefte at Regjeringen vil dekke utgifter til en leilighet i Genève for privatpersonen Gro Harlem Brundtland, som snart tiltrer generaldirektørstillingen i WHO

Datert: 20.05.1998
Besvart: 20.05.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP):


Les hele debatten