Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

Om å gi India en plass i FNs sikkerhetsråd og trekke landet inn i viktige beslutningsorganer, bl.a. for å hindre en farlig atomopprustning

Datert: 20.05.1998
Besvart: 20.05.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV):


Les hele debatten