Muntlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvorfor Regjeringa vil fjerne ungdomsgarantien for ungdom mellom 20 og 24 år, når 8000 av dem er arbeidsledige og 1000 langtidsledige

Datert: 20.05.1998
Besvart: 20.05.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A):


Les hele debatten