Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til barne- og familieministeren

Om når barnebidragsproposisjonen kommer til Stortinget, og dagens ordning med prosentbidrag

Datert: 20.05.1998
Besvart: 20.05.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten