Muntlig spørsmål fra Tore Nordtun (A) til finansministeren

Om Finansdepartementets økte risikovekting av boliglån, som bidrar til økte boliglånsrenter og særlig rammer førstegangsetablerere med liten egenkapital

Datert: 27.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av finansminister Gudmund Restad

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A):


Les hele debatten