Muntlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til finansministeren

Om den svekkede kronen og økende renter, forbruk, priser og utgifter, og hvorvidt budsjettet for 1998 var godt nok tilpasset situasjonen i norsk økonomi

Datert: 27.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av finansminister Gudmund Restad

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A):


Les hele debatten